eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
  1. Unikaj korzystania z nieznanych ogólnie dostępnych komputerów.
  1. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej używając nieznanych sieci bezprzewodowych.
  1. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera.
  1. Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu,po zakończonej pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
  1. Wpisuj ręcznie adres https://ecorp.bskonopiska.pl do paska adresowego przeglądarki.

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 5. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 6. Aktualizuj na bieżąco oprogramowanie systemowe (Windows), przeglądarki internetowe
 7. Prosimy o unikanie przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj / wklej, ctrl+c / ctrl+v, ctrl+insert / shift+insert)
 8. System Banku nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania ani certyfikatów
 9. Bank stosuje dwustopniowe logowanie z kodami SMS lub certyfikatem kwalifikowanym
 10. Nie pozostawiaj karty z e-podpisem w czytniku po zakończeniu pracy